Novoroční smlouva – dohled nad novoročním předsevzetím

    Většina těch, kteří si na Nový rok vytknou určitý cíl, se brzy svého předsevzetí vzdá.
Pro Vás, kteří si myslíte, že Vaše vůle potřebuje posilnit, jsme připravili Novoroční smlouvu.

Jedná se o nástroj:
  • dobrovolný, s možností nastavení vlastních podmínek
  • vyvíjející tlak na toho, kdo se zavazuje splnit určitý osobní cíl
  • přinášející užitek neziskovému sektoru při nesplnění cíle


Uzavřením a dodržením Novoroční smlouvy, která je sice míněna s určitou humornou nadsázkou, přesto však s vážností právního dokumentu, dojde buď ke splnění Vašeho osobního cíle, nebo k předání Vámi určeného daru pro účely osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí a životního stylu, který odpovídá zásadám udržitelného rozvoje.

Na tomto webu máte k dispozici ke stažení dva typy smlouvy. Základní je vlastně dobrovolnou deklarací Vašeho závazku bez dalších významných aktivit patrona (tedy občanského sdružení Vzájemná komunikace), vyjma prokázání splnění závazku po výzvě patrona. Rozšířená verze je dobrodružnější (a nákladnější) – pro ty, kteří chtějí být náhodně zkontrolováni, zda svůj závazek dodržují.

Smlouvu stačí vyplnit a vytisknout (nebo vytisknout a vyplnit), podepsat a zaslat na adresu:
Vzájemná komunikace o.s., Herbenova 1897, 272 01 Kladno
Základní typ smlouvy je možné zaslat také v elektronické (naskenované) podobě na e-mail:
smlouva@novyrok.cz

Vyplnění smlouvy je jednoduché. V prvé řadě se jedná o základní osobní údaje. Následuje popis stávajícího stavu (např. „Učím se už 15 let angličtinu stále od začátku“), popis cíle (např. „Do konce června složím zkoušku FCE a získám certifikát“) a navržené důkazy k prokázání výsledku (např. „Certifikát FCE“). U rozšířené varianty smlouvy je třeba ještě navrhnout počet, místo a vhodný čas pro provedení kontrol (například na pracovišti „v pracovní dobu“ nebo doma „večer mezi 18. a 20. hodinou“).

Pak zbývá už jen určit si „sankci“, tedy výši daru, který poskytnete, když nevydržíte, nedosáhnete cíle apod. Prosíme, abyste neuvažovali o částkách nižších než 100 Kč, aby celá hra měla pro obě strany vůbec nějaký význam ... Budeme samozřejmě rádi, když vyhrajete, když dosáhnete svého cíle, a přesto svůj dar na propagaci životního stylu, který neohrožuje svět a životní prostředí, pošlete na účet našeho občanského sdružení.

Pokud budete mít dojem, že chcete podobným způsobem zajistit své předsevzetí v průběhu roku, není to problém – zašleme Vám velmi podobný formulář Smlouvy o převzetí patronátu.

Inspiraci k novým cílům a závazkům najdete rovněž v katalogu předsevzetí, který si sami na těchto stránkách budujete – můžete zaslat také svůj námět na e-mail katalog@novyrok.cz


S přáním pevné vůle a ochoty k dobročinnosti

Vzájemná komunikace, o.s.